Galeri ON 3 Dec 2016
864

Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa oleh Undip kepada Menteri KP